Κοινωνική προσφορά

Κάθε γνήσιος Συνεταιρισμός, όπως τα ΣΥΝ.ΚΑ, οφείλει να φροντίζει για τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται.

Στα ΣΥΝ.ΚΑ στηρίζουμε στην πράξη την τοπική οικονομία και κοινωνία, συνεργαζόμενοι με εκατοντάδες τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές.

Παράλληλα, το γεγονός ότι είμαστε 100% Ελληνική αλυσίδα super market, σημαίνει ότι είμαστε από τις λίγες αλυσίδες λιανικής πώλησης όπου τα χρήματα σας μένουν στον τόπο που δαπανήθηκαν.

Όμως η ανάγκη μας να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία δεν σταματάει εδώ. Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, φροντίζουμε να ενισχύουμε με κάθε τρόπο αυτούς που χρειάζονται την στήριξη μας. Συνολικά έχουμε ενισχύσει οικονομικά Ιδρύματα, Σωματεία και Κοινωνικούς Φορείς με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στα ΣΥΝ.ΚΑ πιστεύουμε στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Πιστεύουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων μέσα από την αλληλοβοήθεια. Και το κάνουμε πράξη με κάθε ευκαιρία.