Back to top

Φέτος τα Χριστούγεννα έρχονται με bonus car

Ψώνισε με bonus card και φύγε…. με bonus car!

Κάνε τώρα τις αγορές σου σε ένα από τα καταστήματα του ομίλου SYN.KA super markets με την Bonus Card σου και κέρδισε:

  • 3 αυτοκίνητα Citroen C3
  • 3.500 δωροεπιταγές

Πώς μπορώ να συμμετέχω στον διαγωνισμό;
Για κάθε αγορά αξίας 15€, κερδίζεις αυτόματα από μία συμμετοχή για τις κληρώσεις των 3 Citroen C3. Η συμμετοχή καταχωρείται αυτόματα στο ταμείο και οι κληρώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Επίσης, αγοράζοντας προϊόντα με σήμα το αυτοκινητάκι, κερδίζεις από μία επιπλέον συμμετοχή για κάθε προϊόν.

Πότε θα γίνουν οι 3 κληρώσεις;
Οι κληρώσεις για τους νικητές των 3 Citroen C3 θα γίνουν στις 04/01/2021. 3.500 τυχεροί θα κερδίζουν δωροεπιταγές αξίας 6€ αυτόματα με τις αγορές τους, έως και 12/01/2021, τις οποίες θα παραλαμβάνουν από το κατάστημα.

Καλές γιορτές από όλη την οικογένεια των SYN.KA!

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SYN.KA SUPER MARKETS «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BONUS CAR »

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. O Συνεταιρισμός “ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε” που εδρεύει στα Χανιά (Επισκοπή Αγυιάς Τ.Κ. 73005),όπως νόμιμα εκπροσωπείται διοργανώνει (εφεξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια με την ονομασία «40 ΧΡΟΝΙΑ SYN.KA SUPER MARKETS», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής ,που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»).
2. Δικαίωμα συμμέτοχης. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών (εφεξής Συμμετέχων), οι οποίοι είναι κάτοχοι της Bonus κάρτας της Διοργανώτριας SYN.KA super Markets (εφεξής η «Κάρτα»).
3. Αποκλεισμός Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι των SYN.KA super Markets (β) τα πρόσωπα συγγένειας ά βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών.
4. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 13/11/2020 έως 12/01/2021. (εφεξής «η Διάρκεια»).
5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.synka-sm.gr (εφεξής το «Site»).
6. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια: (α) Για κάθε 15€ αγορές με τη χρήση της Bonus Card ο καταναλωτής έχει και μία συμμετοχή. (β) απαιτείται η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, με την ειδική σήμανση. Για κάθε αγορά από τα προϊόντα αυτά ο ενδιαφερόμενος θα έχει και μία συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενέργεια . Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της Διοργανώτριας SYN.KA Super Markets και κάνει χρήση της bonus Κάρτας, θα καταχωρείται αυτόματα ως Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια και μπορεί να αναδειχθεί ένας από τους νικητές βάσει των παρόντων όρων.
7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα ηλεκτρονικές κληρώσεις. Η ανάδειξη κάποιου ως νικητή σε κάποια από τις προγραμματισμένες κληρώσεις δεν τον αποκλείει από τη δυνατότητα να αναδειχθεί εκ νέου νικητής σε κάποια άλλη κλήρωση.
Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται 3503 νικητές , μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος των καταστημάτων SYN.KA super markets με χρήση του αριθμού εκάστης bonus Κάρτας, που είναι μοναδικός. Θα υπάρξει και μία δεύτερη κλήρωση που θα περιλαμβάνει τους αναπληρωματικούς νικητές σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τους πρώτους. Εάν σε δυο μέρες δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, τότε νικητής θεωρείται ο πρώτος από τη λίστα των αναπληρωματικών.
Τα δώρα των κληρώσεων είναι :(α)Τρεις τυχεροί κερδίζουν από ένα αυτοκίνητο Citroen C3 208, η αγορά του οποίου έγινε από τη Κ.Βενιαδάκης Α.Ε. (β) Τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι τυχεροί, κερδίζουν δωροεπιταγές αξίας 6€ ή 10€.
Στην κλήρωση για το αυτοκίνητο θα συμμετέχουν όσοι κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργατών της με τους οποίους έχουν συνάψει σχετικό συμφωνητικό δικαιόχρησης και χρησιμοποιούν το σήμα SYNKA Local Market, από τις 13/11/2020 έως 31/12/2020 και η κλήρωση θα γίνει στις 04/01/2021 .
Για τις εξάευρες ή δεκάευρες δωροεπιταγές η κλήρωση θα γίνεται άμεσα, μέσω συστήματος και θα εμφανίζεται αυτόματα στην έκδοση της απόδειξης από τις ταμειακές μηχανές . Ο πελάτης στην απόδειξη του θα βλέπει εάν έχει κερδίσει , με το μήνυμα «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 6€» ή «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€» και θα παραλαμβάνει τη δωροεπιταγή του από τη διεύθυνση του καταστήματος .

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
8. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω email και τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν στο site αλλά και στη σελίδα του Facebook των SYN.KA Super Markets. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τυχόν αναληθή προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει κάποιος εκ των διαγωνιζομένων με αποτέλεσμα να μη δύναται να πραγματοποιηθεί η ειδοποίηση του νικητή.
9. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου τους ζητηθεί προκειμένου να πιστοποιηθούν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία.
10. Οι διαγωνιζόμενοι ήδη με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) από τη διοργανώτρια εταιρεία για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως επίσης και στην περίπτωση που κριθούν νικητές, συναινούν ανεπιφύλακτα στη δημοσίευση του ονοματεπωνύμου τους στο έντυπο του φυλλαδίου, στο site και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των SYN.KA super markets ,που θα ανακοινώσει τους νικητές. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τη διοργανώτρια εταιρεία βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με αυτήν στο τηλ. 2821036900. Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση του διαγωνιζόμενου να επεξεργαστεί η διοργανώτρια εταιρεία τα προσωπικά στοιχεία του ή να ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό του στο φυλλάδιο, στο site και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα ανακοινωθούν οι νικητές νομιμοποιεί τη διοργανώτρια εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού «δώρου» ή/και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, για τους προφανείς λόγους της έλλειψης πλήρους διαφάνειας που θα δημιουργηθεί.
11. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της προωθητικής ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα ανακοινώνεται στο Site της Διοργανώτριας.
12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.
13. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται της ευθύνης παράδοσης των Δώρων σε περίπτωση που έχουν ανακύψει γεγονότα ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιουδήποτε άλλου είδους ευθύνη έναντι των τελικών νικητών και αποδεκτών των Δώρων, αλλιώς ρητά απαλλάσσεται.
14. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Χανίων κα Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα , που εδρεύει στα Χανιά επί της οδού Νεοζηλανδών Μαχητών αρ.14 Τ.Κ.73133
15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό αρχικά θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται ανωτέρω για τις Κληρώσεις και σε περίπτωση μη επίλυσης θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Χανίων και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Ο εκπρόσωπος της Διοργανώτριας